Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2014

NovemberGirl
1391 3985
Reposted frommalcia malcia viasamozatrucie samozatrucie
NovemberGirl
0638 e7a2 420
Uwielbiam. Mod. Michał Baryza (c) Top Model
Reposted fromwithout without viabeltane beltane
NovemberGirl
3742 2859 420
Reposted fromlove-winter love-winter viabeltane beltane
NovemberGirl
Mam usta spierzchnięte z niepocałowania Twoich.  Kręcą się wokół nich już tylko papierosy. Chmura dymu przybiera kształt dworca.   
Szklanka wina. Buch.  Druga butelka.   
Słowa plączą się pod nogami, białe wino zabarwione czerwienią.  Usta pękają z niepocałowania Twoich.
— Szczegóły tęsknoty
NovemberGirl
Lubię czytać i pić kawę sama. Lubię jeździć sama autobusem i wracać sama do domu. Mogę wtedy wszystko przemyśleć i puścić wodze fantazji. Lubię jeść i słuchać muzyki sama. Ale w momencie gdy widzę matkę ze swoim dzieckiem, dziewczynę ze swoim ukochanym albo dwie śmiejące się przyjaciółki zdaję sobie sprawę, że choć lubię być sama, nie mam ochoty być samotna.
NovemberGirl
Na paz de jah | via tumblr
NovemberGirl
Czy chciałaś kiedyś zadać komuś pytanie, ale nie zrobiłaś tego, bo w głębi serca wiedziałaś, że nie jesteś w stanie znieść odpowiedzi?
— eh
NovemberGirl
Najgorszy jest moment, w którym czekasz na coś i tak boleśnie nic się nie dzieje. I prawdopodobnie nic się nie wydarzy. A mimo to, Ty nie potrafisz przestać czekać. 
— chyba się nie doczekam
NovemberGirl

October 30 2014

NovemberGirl
#447
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viabeltane beltane
NovemberGirl
Reposted fromsilence89 silence89 viabeltane beltane
NovemberGirl
Miłość nie rozkłada się po równo w związku. Nigdy nie jest pół na pół. To zawsze siedemdziesiąt do trzydziestu, lub sześćdziesiąt do czterdziestu. Ktoś zakochuje się pierwszy. Ktoś stawia drugą osobę na piedestale. Ktoś staje na głowie, by życie toczyło się gładko i przyjemnie, a partner po prostu załapuje się na ten wózek.
     
— Jodi Picoult, Deszczowa noc, fragm.
NovemberGirl
NovemberGirl
0721 9b0d 420
Reposted frompeluda peluda viajagodowykubek jagodowykubek

October 26 2014

NovemberGirl
Lubię rozmawiać z Tobą o przyszłości. Oboje doskonale wiemy, że to będzie Nasza wspólna przyszłość.
NovemberGirl
3543 91dc 420
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viauska12115 uska12115
NovemberGirl
9742 717d 420
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viauska12115 uska12115
NovemberGirl
To jakieś szaleństwo. Idę do łóżka, myśląc o nim, budzę się, myśląc o nim, myślę o nim przez cały dzień. Moje poczucie tęsknoty jest tak ogromne, że aż dosłownie, fizycznie bolesne
— J. Frey, 'Jasny słoneczny poranek
Reposted frommissbrodka missbrodka viauska12115 uska12115
NovemberGirl
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
NovemberGirl
Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady - łże skurwysyn.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viauska12115 uska12115
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl