Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2014

NovemberGirl
Zaczęłam idealizować. A to jest bardzo niebezpieczne. Nie dostrzegasz wielu dobrych rzeczy, które Cię spotykają, tylko tęsknisz za jakimś wyobrażeniem. I żyjesz oczekiwaniami.
— Edyta Olszówka w wywiadzie dla serwisu "Gala"
Reposted fromxalchemic xalchemic viawerterowska werterowska
NovemberGirl
8577 c448 420
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani vianayantara nayantara
3120 e572 420
Reposted fromsoultraveling soultraveling vianayantara nayantara
NovemberGirl
8254 e2b9 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care

November 24 2014

NovemberGirl
1334 f021 420
Reposted fromnickdrake nickdrake viabeltane beltane
NovemberGirl
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frominpassing inpassing viasamozatrucie samozatrucie
NovemberGirl
Źródłem całego cierpienia jest przywiązanie. Nie rozumiesz tego?
— FuckIt
Reposted fromrisky risky viasamozatrucie samozatrucie

November 19 2014

NovemberGirl
7974 086c 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viapoppyseed poppyseed
2420 bae1 420

newleaf-fashion:

i know a lot of people have trouble with procrastination but hey if you’re doin something you like than who cares, yeah? 

NovemberGirl
Kłamstwem jest, że czas leczy ra­ny. Po prostu o czymś nie pamiętamy, dopóki znienacka nie przyjdzie taka noc, w której wszystko wraca, w której wszystko nam się przypomina, w której ból rozsadza nas od środka. 
— Połamana na miliony małych kawałeczków.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viaWlodara Wlodara
NovemberGirl
9407 e4ff 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaWlodara Wlodara

November 12 2014

0893 88bf 420

breezeeblock:

So desperately want.

Reposted fromtwice twice viaWlodara Wlodara
7336 4645 420
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viadzina dzina
NovemberGirl
 Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.
— Renata Przemyk
Reposted fromIriss Iriss viagazda gazda
NovemberGirl
5887 dc9c 420
DEVRAN TASKESEN
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabeltane beltane
NovemberGirl
ˣ (preclude: autumn view of kamikochi japan by...) | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viasfeter sfeter
NovemberGirl
8968 370c 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viagazda gazda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl